Nagłówek

Cennik

W praktyce kancelarii nie ma z góry ustalonego cennika, każdorazowy koszt prowadzenia sprawy przez adwokata ustalany jest indywidualnie. Zależy od stopnia jej skomplikowania, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania. Staramy się być konkurencyjni. Stawiamy na przejrzyste zasady. Chcemy, aby wysokość honorarium odpowiadała charakterowi sprawy, nakładowi naszej pracy, ale również sytuacji osobistej i majątkowej klienta.

W uzasadnionych wypadkach dopuszczamy możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości wynagrodzenia od uzyskania określonego efektu w sprawie (success fee).

Przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, w szczególności przedsiębiorców, sprawdza się rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt.