Nagłówek

Prawo medyczne

Nasza kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego poprzez:

  • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
  • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
  • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
  • prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
  • doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
  • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;
  • ochronę dóbr osobistych lekarzy;
  • reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;