Nagłówek

Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 W postępowaniach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

  • sporządzania dokumentów z zakresu stosunku pracy takiej, jak umowy o pracę, czy też regulaminy normujące prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
  • sporządzania umów dotyczących zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej;
  • sporządzania umów dotyczących ochrony tajemnicy handlowej;
  • reprezentacji i udzielania porad prawnych w sprawach o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wynagrodzenie z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, odprawy pracownicze, czy też w sprawach ochrony i odszkodowania za tzw. mobbing;
  • doradztwa i pomocy w procesie zatrudniania cudzoziemców w Polsce;
  • reprezentacji w dochodzeniu odszkodowania związanych z wypadkiem przy pracy;
  • analizy dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy;
  • reprezentacji i pomocy prawnej w przypadku łamania praw pracowniczych