Nagłówek

Prawo Administracyjne

W postępowaniach dotyczących prawa administracyjnego nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

  • prowadzenia spraw przed organami administracji I i II instancji, w tym sporządzania właściwych odwołań i zażaleń, jak również uczestniczenia w rozprawach administracyjnych;
  • sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnego przed WSA;
  • sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i prowadzenia postępowania przed NSA;
  • sporządzania skarg o wznowienie postępowania administracyjnego i prowadzenie postępowania wznowieniowego;
  • prowadzenia postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
  • ochrony dłużników w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • uzyskiwania właściwych zaświadczeń i dokumentów.