Nagłówek

Prawo autorskie

W postępowaniach dotyczących prawa autorskiego nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

  • sporządzania, opiniowania i negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, jak również umów licencyjnych;
  • ochrony osobistych praw autorskich i praw twórców zależnych zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniach przed sądami;
  • reprezentacji prawnej autorów, twórców, wydawców i licencjobiorców;
  • ochrony prawa do wizerunku;
  • analiz i opinii prawnych dotyczących prawa dozwolonego użytku, oraz praw autorskich do utworów pracowniczych.