Nagłówek

Prawo Budowlane

W postępowaniach dotyczących prawa budowlanego i mieszkaniowego nasza Kancelaria świadczy usługi prawne i reprezentuje klientów w zakresie m. in:

  • stałej i kompleksowej obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych, w tym reprezentacji przed sądami, oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
  • doradztwa w kwestii ukonstytuowania się wspólnot mieszkaniowych;
  • pomocy prawna w procesie uwalniania się wspólnot mieszkaniowych od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowych;
  • przygotowywania i opiniowania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, w tym uchwał, umów dotyczących zarządzania lub administrowania;
  • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych w przypadku ich sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządu, sprzeczności z interesem właścicieli lub przepisami prawa;
  • sprawa o eksmisję;
  • sporządzania umów z zakresu bieżących spraw wspólnoty mieszkaniowej;
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych w przedmiocie pozwolenia na budowę lub uzyskania warunków zabudowy
  • zwalczania lub legalizacji samowoli budowlanej.